Contact Brij Gaj Kesri, Bikaner

Brij Gaj Kesri, Bikaner


Naino Ka Bas, Ridmalsar Sipahiyan, Rajasthan - 334022 | Map

Email: gm.gajkesri@brijhotels.com |  revenue@brijhotels.com
Phone number: +91 84 4188 9900 | +91 72 4006 6100

DSC 4848

Reach out to us